Är du intresserad av att bli medlem
Medlemsavgift
Enskild 200:-
Familj  300:-
Inbetalas via bankgiro 5879-5543
Skicka E-post till "info@hoforsms.se" och ange namn och adress (på alla medlemmar som betalningen avser i familjen)

Välkommen